Brüt Maaş Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Brüt maaş genel olarak maaş bordrosunda yer alan bir maaştır. Yani tüm maaşın toplamı olarak karşınıza çıkar.

Brüt maaş bordroda mevcut olan sigorta, vergiler ve tüm kesintiler de dahil olmak üzere ortaya konan maaştır. Çünkü bir maaş sadece gelirden ibaret değil. Burada brüt maaş içinde her türlü kesinti ve vergiler de yer alır. Çünkü her maaş içinde vergiler ve sigorta primi vardır. İşte bu sigorta ve vergiler de dahil edildikten sonra brüt maaş ortaya çıkar. Ancak brüt maaşın hepsini kişi kendisi almaz. Yani brüt maaş ne kadar görünüyorsa bunun hepsini almak durumu yoktur. Net brüt maaş için gelirler ve vergiler mevcuttur. Burada vergiler doğrudan maaştan kesilir. Sigorta da doğrudan maaştan kesilir. Burada her ikisi de maaştan kesildikten sonra ortada kalan maaş net maaştır. Brüt maaş tüm bunların toplamıdır. Net brüt maaş için her biri ayrı kategoride yer alır. Çünkü vergi ve sigortalar ayrı bir kategori içinde başka bir alana aktarılır. Özellikle sigorta kişinin emekliliği için ayrı olacak şekilde başka bir alana aktarılır. Ortada ham bir maaş kalacaktır. İşte bu ham maaş kişinin gerçek maaşıdır. Yani kısaca brüt maaşın hepsini kişi almaz. Çünkü genel bir kesinti söz konusudur. Net brüt maaş ise kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir.Brüt Maaş Nedir

Net Brüt Maaş Değişikliği

Brüt maaş her yerde aynı olmaz. Brüt maaş değişikliği genel olarak kişinin konumu ile yakından ilişkilidir. Yani her kişinin maaşı birbiri ile aynı olmaz. Her kişinin konumu da aynı olmaz. İşte bu gibi durumlarda doğrudan net brüt maaş değişikliği karşınıza çıkar. Çünkü maaş denk olmadığı için brüt maaşta da bir değişkenlik söz konusu olmaktadır. Net brüt maaş aynı olmadığı için burada yapılan hesaplamalar ve kesintiler de birbiri ile aynı olmaz. Genel bir değişkenlik söz konusu olmaktadır. Bu değişkenlik doğrudan alınan gerçek maaş ile de ortaya konabilir. Üstelik her kişiden aynı kesinti de yapılmaz. Bu kesinti genel maaşı içinde alan bir kesintidir. Net brüt maaş için değişkenlik vardır. Yani daha düşük maaşlı bir kişiden alına vergi ile daha yüksek maaşlı bir kişiden alınan vergi aynı olmaz. Ayrıca daha düşük maaşlı bir kişiden alınan sigorta ödeneği ile yüksek maaşlı bir kişiden alınan sigorta ödeneği de aynı olmaz. Burada maaş genel olarak her şeyde etkili olmaktadır. Net maaş değişkenliği brüt maaşı da etkiler. Burada ödenen sigorta primleri bile daha sonra emeklilik maaşını etkiler. Yani düşük bir sigorta primi emeklilik maaşını etkiler. Yüksek sigorta primi ise kişinin yüksek emekli maaşı almasında etkili olur. Tüm bunlar genel olarak kişinin net brüt maaşını içine alır.Brüt Maaş Nedir

Brüt Maaş Hesaplaması

Genel olarak brüt maaş hesaplaması aylık olacak şekilde yapılır. Yani her ay bu hesaplama yapılır. Burada yapılan hesaplamada ssk primi, aylık geliri, damga vergisi, kümülatif vergi, asgari geçim indirimi, asgari ücret damga vergisi devreye girer. Tüm bunlar hesaplandıktan sonra da ortaya net ödenecek maaş çıkar. Tüm bunların toplamı ise brüt maaştır. Yani brüt maaş genel olarak herkes için bu koşullar altında hesaplanır. Sadece hesaba girecek parada değişkenlik olur. Yani her kişide aynı hesaplama ve aynı kesinti yoktur. Burada farklı bir ücret tablosu devreye girer. Bu ücret tablosu ise kişinin konumu ve aylık aldığı maaş ile etkili olmaktadır. Brüt maaş toplamı genel olarak vergiler ve kesintiler dahil olacak şekilde yapılır. Ancak herkes için aynı vergi ve aynı kesinti sö konusu olmamaktadır. Burada konum ve alınan genel maaş da etkili olmaktadır. Brüt maaş tüm bunlar hesaba katılarak ortaya konmaktadır. Brüt maaş toplamı herkes için farklı olmaktadır. Çünkü herkesin genel olarak almış olduğu maaş da aynı değil. Herkesin konumu da birbiri ile aynı değil. Durum böyle olduğu zaman net brüt maaşta da bir değişkenlik söz konusu olmaktadır. Net brüt maaş değişkenliği kişiye aylık ödenecek tutarı da etkiler. Tüm bunlar her ay belli tarihlerde olacak şekilde hesaplanır.

Brüt Maaş ve Vergiler

Her brüt maaş içinde mutlaka vergiler vardır. Ancak bu vergiler farklı bir kesinti ile karşınıza çıkar. Brüt maaş ve vergiler her maaş için aynı olmaz. Yani çok yüksek maaşlı bir kişiden kesilmiş olan bir vergi dilimi daha farklı olur. Burada düşük maaşlı bir kişiden kesilmiş olan vergide de bir farklılık söz konusu olmaktadır. Yani yüksek maaşlı bir kişiden kesilmiş olan verginin bütçesi daha yüksek olur. Hatta bazı kişilerden kesilmiş olan vergiler azaltılır. Çünkü bir kişiden vergi alınması için belli bir maaş dilimine sahip olması gerekmektedir. Burada maaş belli bir dilimin içine giriyorsa eğer o zaman vergiden kesinti söz konusu olur. Genel brüt maaş için tüm vergiler devreye girer. Burada özellikle bir kişiden kaç çeşit vergi alınması ile de ilgili olan bir durum söz konusu olmaktadır. Yani vergi dilimi kişiden kişiye ve maaşa göre değişkenlik gösterir. Bu gibi durumlarda brüt maaş kesintisi ve ortaya çıkan net maaşta da değişkenlik olacaktır. Öncelikle kişinin gerçek yani genel maaşı ne ise ona bakılır. Burada o kişinin maaşı üzerinden gerekli hesaplama yapılır. Yapılan bu hesaplama ile de hangi vergi diliminin kimden ne kadarlık kesileceği ortaya çıkar. Tüm bunlar da net maaşı ortaya çıkarır. Net brüt maaşı kişinin aylık gerçek maaşı ortaya çıkar.

Brüt Maaş Nedir

Net Brüt Maaş ve Sigorta

Net brüt maaş ve sigorta da birbiri ile ilişkili olan bir durumdur. Her maaş için sigorta dilimi farklı olmaktadır. Burada özellikle sgk adı altında çalışma durumu söz konusu olmaktadır. Yani kişi eğer sigortalı bir yerde çalışıyor ise o kişinin maaşından da aylık olacak şekilde bir kesinti söz konusu olmaktadır. Özellikle sigortalı çalışan her kişi için bu durum aynı şekilde işler. Ancak yapılan kesintide bir farklılık vardır. Çünkü herkesin net maaşı ve konumu aynı olmaz. Bu da doğrudan kesintide bir farklılığa yol açar. Bu farklılık ise doğrudan kişilerin maaşlarından çok fazla kesintinin kesilmesinin önünü kapatır. Yani her kişiden aynı maaş kesintisi söz konusu olursa burada düşük maaşlı kişiden büyük bir kesinti ortaya çıkar. Bu da doğrudan maaşın büyük kısmının kaybedilmesi demektir. Bunun önlenmesi amacıyla da sgk kesintisi sadece maaşlara ve net brüte göre hesaplanır. Özellikle düşük maaşlı kişiler için yüksek kesintili bir ödeme durumu söz konusu olmaz. Bu gibi durumların büyük bir para kaybına yol açmaması adına da her maaş için ayrı bir kesinti söz konusu olmaktadır. Brüt maaş sigorta kesintisi de olmak üzere hepsinin toplamı olacak şekilde hesaplanır. Ortaya da net brüt maaş çıkar. Net maaş hesaplaması da bu yolla sgk lı olan kişilere uygulanır.