Uzaktan & Remote Çalışmak Verimi Düşürüyor mu Yoksa Artırıyor mu?

Uzaktan çalışmak verimi düşürüyor mu yoksa artırıyor mu? Sorusunun cevabını merak edenler için, cevabı araştırdık. Yazımızın devamında bu sorunun cevabını inceleyebilirsiniz.

Uzaktan çalışmak verimi düşürüyor mu yoksa artırıyor mu? Sorusunun cevabını bulmak için Stanford Üniversitesi bir araştırma yapmış ve araştırmanın sonucuna göre uzaktan çalışmanın performansı artırdığı görülmüş. Araştırmaya katılan kişilere, araştırmanın sonunda uzaktan mı yoksa ofisten mi çalışmak istedikleri sorulmuş. Katılımcıların kimisi uzaktan, kimisi de ofisten çalışmayı istemiş. Kişilerin isteklerine göre çalışmaları neticesinde, performans artışı neredeyse iki katına çıkmış.

Bu durumu, performanstaki artışın bir kısmının kişisel olarak tercih edilen çalışma stilinden kaynaklandığı sonucuna varılmış. Uzaktan çalışmak nesnel olarak performansı artırırken, kişilerin keyif aldıkları bir çalışma ortamında bulunmaları da aynı derecede performans artışında önemli bir nokta olarak görülmüş. Ayrıca bu çalışma neticesinde, uzaktan çalışmanın çalışan kişilerin yıpranmalarını yüzde elli oranında azalttığı ve uzaktan çalışan kişilerin çalışan memnuniyetinin çok daha yüksek olduğu gözlemlenmiş.

Bu çalışma sadece bir grup çağrı merkezi çalışanına ve sadece dünyanın bir bölgesinde Çin’de yapılması nedeniyle, verimlilik artışında gizli değişkenler olabileceği de unutulmamalıdır. Başka çalışmalar da uzaktan çalışmanın verimi artırdığını desteklemektedir.Uzaktan Çalışmak Verimi Düşürüyor mu Yoksa Artırıyor mu

Araştırmalar neticesinde ulaşılan sınırlı verilere göre remote çalışma tarzının verimliliği artırdığı öngörülmektedir.

Uzaktan Çalışmanın Verimi Artırmasının Nedenleri Nelerdir?

Ofis ortamından ziyade uzaktan veya ev ortamında çalışmanın performansı ve verimi artırdığı görülmektedir. Uzaktan çalışmanın verimi artırmasının nedenleri;

1 – Uzaktan Çalışanların Sarf Ettikleri Çabanın Artması

Uzaktan çalışmayı tercih eden kişiler, bu tarz çalışmayı lüks bir ayrıcalık olarak değerlendirmeleri nedeniyle, normalde olduğundan çok daha uzun süre çalışmaktadırlar. Ayrıca uzaktan çalışma olanağı tanıyan işverenler, genel olarak uzaktan çalışan personellerinin üretkenliğini dijital olarak izlemek için birtakım araçlara sahiptirler. Üretkenliklerinin takip edildiğini bilen kişiler, en çok, çabalarını yöneticilerine göstermek için çaba sarf etme eğilimindedir.

2 – Ulaşım İçin Zaman Harcamama

Uzaktan çalışan kişiler, işyerine gidip gelecekleri süreleri de çalışarak geçirmektedir. Bu da demek oluyor ki gidiş geliş toplam yarım saatten başlayıp iki veya üç saate kadar uzanan sürelerde zaman tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca ulaşım araçlarının azalması nedeniyle, karbon ayak izinde bir azalma oluyor ve çevre için olumlu bir sonuç meydana geliyor.

3 – İş Stresinin Azalması

Uzaktan çalışma esnasında kişiler kendilerini daha özgür hissederler. Ayrıca işyerinde bulunan konuşkan çalışma arkadaşlarından uzak olmak da odaklanma sürelerini artırabilir. Uzaktan çalışma ortamında kişiyi huzursuz edecek veya mobing uygulayacak kişilerin olmaması da, iş stresinin azalmasına neden olmaktadır.

4 – Çalışma Ortamının Kontrolünün Kişinin Elinde Olması

Çalışırken bazı kişiler sıcak ortamda çalışmayı bazı insanlar da soğuk ortamda çalışmayı tercih ederler. Uzaktan çalışma esnasında yanınızda başkaları olmayacağı için çalışma ortamınızın sıcaklık durumuna kendiniz karar verebilirsiniz. Kimileri loş ışıkta çalışmayı severken kimileri de aydınlık ve ışıklı bir ortamda çalışmayı tercih ederler. Uzaktan çalışma esnasında çalışma ışığınızı da kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu sayede çok daha verimli olarak çalışma yapabilirsiniz. Ayrıca çalışma ortamında birçok kişi ile beraber olunabileceği için bulaşıcı hastalıkların yayılması da kolay olmakta ve hastalık nedeniyle işlerde bazı aksamalar söz konusu olmaktadır.

5 – Dikkat Dağınıklığının Azalması

Ofis ortamında çalışmalarda, beraber çalıştığınız kişiler tarafından bazı konularda size fikir sorulabilir ya da sizden bir şeyler istenebilir. Amirleriniz de sizden sürekli bir şeyler isteyebilir, sık sık telefonlar gelebilir ve bu gibi nedenlerle dikkatiniz dağılabilir. Oysa uzaktan çalışarak dikkat dağınıklığının azaltılması sağlanabilir.

Evde otururken de kapı zili, televizyon gibi uyaranlar olabilir. Fakat bu durumda kontrol sizin elinizde olacağı için çok daha kısa sürede dikkatinizi toparlayabilirsiniz.

Üretkenlik, çalışmak için harcanan zaman ve çalışılan süre boyunca etkin olarak çalışabilme olarak tanımlanabilir. Uzaktan çalışmanın verimlilikte ölçülebilir bir artışa neden olduğu belirlenmiştir. Fakat bu çalışma şekli, çok uzun dönemler gözlemlenmediği için, ne kadar tutarlı bir verimlilik artışı sağlayıp sağlamayacağı konusu henüz netlik kazanmamıştır.

Uzaktan Çalışmanın Dezavantajları Nelerdir?

Uzaktan çalışabilmeniz için gereken altyapının işyeri tarafından yapılmamış olması çalışan açısından çok büyük zorluklar meydana getirebilir.

Uzaktan çalışmanın dezavantajları, çalışma esnasında bağlantı kurulamayabilir, çalışma dosyalarınıza erişemeyebilir ve bu nedenle işinizi yapamama durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca zaman programlamanızı yapamazsanız, nasıl olsa yetiştiririm diye düşünüp disiplinli bir şekilde çalışamazsanız, işlerinizi aksatabilirsiniz.

Uzaktan Çalışırken Üretken Kalmanın Yolları

Bazı kişiler uzaktan çalışmanın uzun vadeli etkileri konusunda endişe yaşamaktadır. Uzun vadeli çalışmalarda, uzaktan çalışırken üretken kalmanın yolları için birkaç önemli ipucu vereceğiz.

1 – Hareket Etmek

Hareketsiz kalmak kişinin üretkenliğini azaltabilir. Bu nedenle her iki saatte bir kalkılmalı ve en az 5 dakika boyunca hareket edilmelidir. Bu sayede vücudunuzda dolaşım artar, sinir sisteminiz uyarılır ve beyninizin yeni fikirler üreten bölümü çalışmaya başlar.

2 – Çalışma Arkadaşlarınızla İletişimi Koparmamak

Üretkenliğinizi koruyabilmeniz için iş arkadaşlarınızla iletişim halinde olmanız ve ufak molalar vermeniz gerekmektedir. Yoksa kendinizi izole edilmiş hissedebilir ve işinizden kopmuş olduğunuz hissine kapılabilirsiniz. İletişimi koparmamak için sosyal etkileşime zaman ayırmalı ve sanal şirket toplantılarına katılmalısınız.

3 – Yapılacaklar Listesi Hazırlamak

Yapılacaklar listenizi hazırlarken önemli ve acil olan görevlerinizi en üste yazmalısınız. Üretkenlik durumunuza göre sabah veya öğleden sonra küçük işlerinizi toparlayın ve büyük işleriniz için uygun bir saat aralığı planlayarak çalışmaya başlayın.

4 – İş ve Yaşam Entegrasyonunu Sağlamak

İş ve yaşam entegrasyonu, çalışmayı yaşamın bir parçası olarak görmektir. Dikkatinizi dağıtabilecek bir uyaran var ise örneğin siz çalışırken yanınıza gelen bir çocuğunuz var ise, öncelikle çocuğunuzla ilgilenip sonrasında işinize devam ederseniz iş ve yaşam entegrasyonunu sağlamış olursunuz.Uzaktan Çalışmak Verimi Düşürüyor mu Yoksa Artırıyor mu

Uzaktan Çalışmanın Avantajları Nelerdir?

Uzaktan çalışmanın avantajları çok çeşitli şekillerde olmaktadır. Öncelikle uzaktan çalışma verimliliği artırır, sonrasında zaman kaybını önler, odaklanmayı artırır, çevresel olumlu etkileri vardır, iş stresini azaltır, salgın hastalıklarla karşılaşma riskiniz azalır, huzurlu ve etkin bir çalışma sağlar, daha büyük yetenek havuzuna ulaşılabilir, esnek bir çalışma programı elde edilir, çalışan memnuniyet artışı, personel devir hızının azalması (işten ayrılan personelin azalması), çalışma saatlerinin artması gibi hem çalışan açısından hem de işveren açısından oldukça avantajlı yönleri bulunmaktadır.

Uzaktan Çalışmanın Çevresel Etkileri

Çalışanlar, ofis ortamında çalışırken, ev ortamında tükettikleri kağıt atıklardan çok daha fazlasını tüketmektedirler. Uzaktan çalışmanın çevresel etkileri arasında azaltılmış enerji kullanımı da bulunmaktadır. Kişiler ev ortamında ofis ortamına göre çok daha az enerji tüketmektedirler. Ayrıca kullanılmayan her araç, doğadaki karbon ayak izinin azalmasını sağlamaktadır. Böylece çevre kirliliğinin etkisini de azalmaktadır. Küresel ısınmanın insanlar tarafından üretildiğinin bilinmesi ve önemli bir problem olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Çevre kirliliğini önlemek için herkes bireysel veya kurumsal olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek durumundadır. Uzaktan çalışma sayesinde karbondioksit emisyonlarında azalma, karbon ayak izinde azalma, enerji tüketiminin azalması, kağıt sarfiyatının ve kırtasiye malzemesi sarfiyatında azalma gibi gözle görülebilen çevresel faydalar bulunmaktadır.